10.2°C

Choć Krajowa Administracja Skarbowa zwalnia rolników z obowiązku wcześniejszego zgłaszania dostawy paliwa poprzez rejestrację w bazie danych, to jednak firmy paliwowe tego wymagają.
Aby uzyskać zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, każdy producent rolny powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę rozporządzenia i zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakłada 1 zł za 1 litr oleju. Izby rolnicze: ta stawka jest za niska i w żaden sposób nie uwzględnia obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej.
Rolnicy chcący odzyskać część środków przeznaczonych na zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, mogą już składać wnioski.
Od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 po wejściu w życie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. będzie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Od tego roku dla rolników hodujących bydło, zwrot akcyzy obejmie dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniowa.
Od 1 lutego wnioski o zwrot podatku akcyzowegoRolnicy chcący odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni zbierać faktury VAT, a w teminie od 1 do 28 lutego złożyć wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa.
Od 1 stycznia 2019 r. zwiększa się, z 86 l do 100 l, limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych.
Nie tylko hodowcy bydła, ale również hodowcy trzody, owiec, kóz i koni powinni skorzystać z ubiegania się o zwrot części kosztów związanych z prowadzeniem towarowej produkcji zwierzęcej – postuluje samorząd rolniczy i chce wprowadzenia takich zmian w nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.
reklama

RSS Module