0.6°C

Zdarza się, że zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi, na skutek którego zachodzi konieczność poddania go ubojowi, a transport do rzeźni nie jest możliwy. Co należy wiedzieć o uboju poza rzeźnią? Jakich procedur należy przestrzegać? Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji odpowiada na najczęściej zadawane przez rolników pytania.
W poświąteczny piątek 27 grudnia br. wszystkie placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą zamknięte.
Coraz mniej czasu zostało na wykorzystanie i rozliczenie środków otrzymanych z ARiMR przez Koła Gospodyń Wiejskich. Niedotrzymanie terminów spowoduje konieczność zwrotu przyznanej pomocy.
Każdy hodowca świń, owiec oraz kóz ma obowiązek dokonania corocznego spisu pogłowia tych zwierząt. Ostateczny termin przeprowadzenia aktualnego spisu upływa dokładnie 12 miesięcy od daty dokonania spisu w roku poprzednim. Spis dotyczy świń, owiec i kóz.
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje wypłaty na bieżąco. Nie ma zagrożenia niewykorzystania środków z PROW 2014-2020 – zapewnił prezes ARiMR Tomasz Nowakowski. W przyszłym roku mają być ogłoszone kolejne nabory z PROW 2014-2020.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega przed osobami podającymi się za pracowników tej instytucji. Jak informuje ARiMR zgłosiły się osoby, które otrzymały e-maile będące rzekomo wysyłane przez pracowników ARiMR.
Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać do 20 grudnia 2019 r – przypomina ARiMR.
Ponad 10,8 mld zł trafiło na konta rolników w ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. oraz płatności obszarowych z PROW 2014–2020 – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 29 listopada br. Agencja zakończyła ich wypłatę.
Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w najbliższą sobotę, tj. 7 grudnia br. wszystkie placówki ARiMR będą otwarte.
„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” – nabór trwał od 7 października do 20 listopada 2019 r. Wnioski można było składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.

RSS Module