8.3°C

Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 rok płyną na konta rolników. Jak informuje ARiMR, w pierwszych czterech dniach wypłaty, gospodarze otrzymali 815 mln zł.
Prawie 449 mln zł wpłynęło już na konta rolników z tytułu rekompensat za szkody spowodowane suszą w tym roku – informuje ARiMR.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że wypłaciła już ponad 530 milionów złotych do około 224 tysięcy rolników w pierwszych trzech dniach wypłaty 70-procentowych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 rok
Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich ruszyły 16 października. W ciągu dwóch dni na konta 150 tys. rolników trafiło ponad 350 mln zł. W pierwszej kolejności płatności są przekazywane gospodarzom, którzy ponieśli straty spowodowane suszą czy ASF.
Od 15 października do 13 listopada będzie można składać wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – informuje ARiMR. Premia, o jaką mogą ubiegać się rolnicy wynosi 100 tys. zł. Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020. / materiał promocyjny
Już wkrótce, bo od 16 października 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje rozpoczęcie wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dla osób chcących przekazać gospodarstwo oraz spełniających warunki przyznania pomocy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020 przygotowała pomoc, o którą można wnioskować do 27 października 2018 roku.
Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych. W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości: - Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha - za zazielenienie 308,18 zł/ha - dla młodego rolnika 175,62 zł/ha - dodatkowa 178,01 zł/ha - do bydła 293,04 zł/szt. - do krów 373,70 zł/szt. - do owiec 101,39 zł/szt. - do kóz 54,78 zł/szt. - do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04 zł/ha - do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 360,52 zł/ha - do roślin pastewnych 438,71 zł/ha - do chmielu 2129,87 zł/ha - do ziemniaków skrobiowych 1065,89 zł/ha - do buraków cukrowych 1495,63 zł/ha - do pomidorów 3320,78 zł/ha - do truskawek 1054,35 zł/ha - do lnu 486,12 zł/ha - do konopi włóknistych 235,26 zł/ha - do tytoniu – Virginia 3,50 zł/kg - do tytoniu - pozostały tytoń 2,46 zł/kg (rpf) Paweł Pąk / ARiMR
Rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w formie preferencyjnych kredytów na zakup środków do produkcji rolnej – informuje ARiMR. Które banki udzielają takiej pomocy?
Resort rolnictwa informuje o pierwszych wypłatach odszkodowań suszowych i wydłużeniu terminu składania wniosków o pomoc dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę. Do kiedy potrwa nabór?
reklama

RSS Module