Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje jeszcze w tym roku uruchomienie naboru na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego na bioasekurację oraz pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF.
Ze względu na przypadki występowania afrykańskiego pomoru świń w województwie dolnośląskim, strona ukraińska wydała decyzję o rozszerzeniu restrykcji importowych o to województwo.
 – Dopiero, gdy uznamy, że ASF jest chorobą wspólną dla całej Unii Europejskiej i że cała wspólnota musi ponieść odpowiedzialność za jej zwalczanie i skutki gospodarcze, można będzie myśleć o przełomie w jej zlikwidowaniu – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas posiedzenia Rady Ministrów ds. rolnictwa w Brukseli.
Od początku roku 2020 do chwili obecnej na terenie Polski wystąpiło 90 ognisk ASF. Stanowi to liczbę dwukrotnie większą niż w całym ubiegłym roku, gdzie łącznie odnotowano 48 ognisk tej choroby w stadach trzody chlewnej.
Powiat kaliski znajduje się aktualnie w strefie białej, gdzie wcześniej nie wykryto żadnych przypadków ASF wśród dzików. Pojawienie się ogniska w tym powiecie może oddalić tak oczekiwane przez lokalnych rolników zniesienie strefy niebieskiej przez Komisję Europejską.
Na granicy województw podkarpackiego i świętokrzyskiego stanie płot z siatki. Ma on ograniczyć ryzyko przeniknięcia wirusa afrykańskiego pomoru świń w świętokrzyskie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasady bioasekuracji nie uznają kompromisów. Rolnik, który spośród wielu zasad bioasekuracji nie spełnił choć jednej, nie otrzymuje odszkodowania w przypadku wystąpienia ogniska ASF w jego gospodarstwie. To krzywdzące i niesprawiedliwe.
Wirus afrykańskiego pomoru świń jest cały czas obecny w środowisku, stanowiąc zagrożenie dla istniejących hodowli trzody. Konsekwentne stosowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwie w znacznym stopniu chroni stado przed zawleczeniem wirusa do chlewni.
Od 26 sierpnia do 1 września zostało potwierdzonych 8 nowych ognisk ASF w Polsce. Ogniska zostały stwierdzone w województwie lubelskim, dolnośląskim, podkarpackim i lubuskim.
Producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module