22.2°C

Dnia 14 lutego 2020 r. w mediach społecznościowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski potwierdził, że Rada Ministrów podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na stosowanie nawozów od 15 lutego.
Samorząd rolniczy zwrócił się do resortu rolnictwa o rozważenie możliwości wprowadzenia na stałe przepisów, które umożliwią stosowanie nawozów naturalnych niezależnie od pory roku, ale w zależności od warunków pogodowych i glebowych.
Tylko do 28 stycznia br. potrwa jeszcze nabór wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Maksymalna kwota dofinansowania jednego gospodarstwa w tym programie to 100 tysięcy złotych.
Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. Agencja będzie przyjmowała wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Wnioski o wsparcie będzie można składać od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W terminie od 30 grudnia 2019 do 28 stycznia 2020 r. będzie można składać wnioski na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” - informuje ARiMR. Udzielana pomoc pochodzi z poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” i jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Rolnicy prowadzący działalność na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych, lub utrzymujący zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP powinni posiadać plan nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu - przypomina Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻG),
Jednym z głównych zanieczyszczeń gazowych powietrza powstającym w toku szeroko rozumianej produkcji rolniczej jest amoniak. Szacuje się, że w Unii Europejskiej rolnictwo jest odpowiedzialne za ponad 92% emisji tego gazu, natomiast w Polsce wartość ta sięga 94% – czytamy we wstępie dokumentu opracowanego ekspertów z instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Terminy rozpoczynające i kończące nawożenie azotem określają przepisy unijne, zatem nie ma obecnie możliwości stosowania ich przed 1 marca.
Od dziś, w świetle przepisów, można stosować nawożenie azotem, choć na wielu polach warunki co do tego sprzyjają już od połowy lutego. Tam, gdzie zima miała łagodny przebieg, rośliny ozime wznowiły wegetację już dwa tygodnie temu. Od tego czasu panują odpowiednie warunki na intensyfikację wiosennych prac polowych, zwłaszcza konieczność zasilenia rzepaku ozimego.
reklama reklama

Ogłoszenia

 
Sprężarka
Sprężarka
1000 PLN
test
test
10000 PLN
 

RSS Module