21,7°C

reklama
reklama
Ze względu na intensyfikację szkód powodowanych przez bobry, izby rolnicze postulowały o ograniczenie populacji tych zwierząt. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie przewiduje jednak takich działań. Jakie są zatem możliwości zminimalizowania strat wyrządzanych przez bobry?
Za szkody wyrządzone przez bobry odpowiada Skarb Państwa, jednak odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Aby możliwe były zmiany legislacyjne, potrzebne jest najpierw zebranie danych dotyczących skali tego problemu - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
17 maja 2021 r. zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki o podjęcie działań mających na celu wypłatę odszkodowań za drzewa uszkodzone przez bobry.
Ze względu na systematycznie rosnącą liczebność bobrów, wzrasta również natężenie ich działalności. Według izb rolniczych coraz częściej na skutek szkód wyrządzanych przez te zwierzęta dochodzi do zalewania gruntów rolnych, łąk i pastwisk.

RSS Module