Projekt przyszłorocznego budżetu wpłynął już do Sejmu. Na uwagę zasługuje prawie 20% spadek wydatków budżetowych ogółem na rolnictwo w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020.
Choć zaproponowany budżet Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 jest wyższy od projektowanego przez Komisję w 2018 roku, wciąż jednak nowa kwota jest niższa od puli za okres 2014-2020.
Copa-Cogeca przeanalizowały wniosek dotyczący przyszłych wieloletnich ram finansowych. Zaproponowano w nim zmniejszenie budżetu na Wspólną Politykę Rolną po 2020 roku.
– Budżet na rolnictwo zapowiada się optymistycznie – zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas wczorajszej konferencji poświęconej harmonogramowi naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module