21,1°C

reklama
reklama
Według danych GUS, ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w czerwcu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,5%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 16,0%).
W maju bieżącego roku wskaźnik cen FAO wyniósł średnio 127,1 punktu, co oznacza wzrost o 4,8% w stosunku do kwietnia 2021 r. oraz o 39,7% (36,1 punktu) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost odnotowany w maju jest najwyższym wzrostem od października 2010 roku.
W maju 2021 r. w porównaniu z kwietniem 2021 r. wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen owsa i mleka. Ceny większości produktów rolnych były również wyższe w maju 2021 r. w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
W kwietniu 2021 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,7%), jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (o 10,9%).
W lutym 2021 r. w porównaniu ze styczniem 2021 r. wzrosły ceny skupu produktów rolnych, z wyjątkiem cen mleka. Ceny większości produktów rolnych były również wyższe w lutym 2021 r. niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Spadły natomiast w skali roku ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiu.
Pomimo że ceny skupu podstawowych produktów rolnych w styczniu 2021 r. nieco wzrosły w stosunku do grudnia 2020 r. o 0,3%, to w odniesieniu do stycznia 2020 r. były niższe o 3,6%. Najbardziej spadły ceny mięsa wieprzowego i ziemniaków.
Obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa, choroby zwierząt, warunki atmosferyczne nie pozostały bez wpływu na polskie rolnictwo. Obecnie w najgorszej sytuacji znajdują się producenci trzody chlewnej.
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych obniżyły się w listopadzie 2020 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 4,7%). 
Spadają ceny skupu podstawowych produktów rolnych. Chociaż we wrześniu bieżącego roku ceny były wyższe o 1,3% niż w miesiącu poprzednim, to w odniesieniu do tego samego okresu roku ubiegłego widać wyraźny spadek wynoszący 4,9%.
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w maju 2020 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 3,3%), jak i w porównaniu z majem 2019 r. (o 7,0%).

RSS Module