Producenci będą mogli dobrowolnie oznakowywać żywność informacją "produkt polski” - zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych, autorstwa resortu rolnictwa.
W środę przez Radę Ministrów został przyjęty projekt zmian ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

RSS Module