9,5°C

reklama
reklama
7 odmian roślin rolniczych, 30 odmian roślin warzywnych, oraz 10 odmian roślin sadowniczych zostanie wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian - poinformował Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych.
25 stycznia 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w latach 2017-2020.
Podczas drugiego posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2017-2020, które odbyło się w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej, podjęto decyzję o wpisaniu Krajowego Rejestru 17 nowych odmian.
W siedzibie Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w latach 2017-2020.
W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego sporządzonego przez COBORU po raz pierwszy wstępnie zarekomendowano do uprawy odmiany kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Aktualnie rekomendacja została wykonana dla dwóch województw – łódzkiego i podlaskiego.
COBORU opublikował listę zalecanych odmian pszenżyta jarego na bieżący rok. Wśród rekomendowanych odmian po raz pierwszy znalazły się odmiany o nazwach Mamut i Sopot.
W bieżącym roku Krajowy rejestr zyskuje 24 nowe odmiany zbóż ozimych, w tym jęczmienia, pszenicy zwyczajnej i twardej, pszenżyta oraz żyta. 
Krajowy rejestr wzbogaci się o 24 nowe odmiany kukurydzy, w tym 17 zalecanych do użytkowania na ziarno oraz 9 w uprawie na kiszonkę.
12 nowych odmian roślin sadowniczych zostanie wpisanych do Krajowego rejestru – taką decyzję podjęła Komisja Wewnętrzna ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych na posiedzeniu, które odbyło się 8 lutego br.
32 nowe odmiany roślin warzywnych zostaną wpisane do Krajowego rejestru – taką decyzję podjęła Komisja Wewnętrzna ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych na posiedzeniu, które odbyło się 8 lutego br.
reklama
reklama

RSS Module