16.2°C

Obecnie w wielu przypadkach na dzień składania wniosku rolnik nie ma wiedzy, czy przekroczył swój limit pomocy, czy nie. Prowadzi to do absurdalnych sytuacji, w których rolnik „po fakcie” dowiaduje się o konieczności zwrócenia tychże środków wraz z odsetkami.
Środki w ramach de minimis kurczą się w zastraszającym tempie. Do końca roku pozostało do wykorzystania około 35 mln EUR. To niewiele, zważywszy, że należy jeszcze uwzględnić wzrost wydatków z pomocy po uruchomieniu na jesieni zwrotu dopłat do materiału siewnego. Zatem, na jaką pomoc w ramach de minimis, mogą liczyć rolnicy, w związku ze stratami spowodowanymi suszą?
Komisja Europejska zatwierdziła zwiększenie pomocy de minimis dla gospodarstw rolnych na najbliższe trzy lata. Podwyższone limity zaczną obowiązywać od 14 marca 2019.
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do unijnego komisarza Hogana o pilne zwiększenie limitu krajowych środków na pomoc de minimis. Zdaniem resortu rolnictwa jest to w tym roku konieczne, ze względu na wystąpienie suszy i duże straty, jakie ponieśli rolnicy.
Limit pomocy de minimis w rolnictwie został wyczerpany. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do resortu rolnictwa o wyjaśnienia, jaki wpływ to przekroczenie będzie miało na finanse rolników. Samorząd rolniczy chce również podjęcia prac nad zwiększeniem tej kwoty.
Hodowcy trzody z gospodarstw położonych na części województwa podlaskiego mogą składać wnioski o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych na wydatki związne z m.in. dezynfekcją i desynsekcją.
reklama

RSS Module