16,7°C

reklama
reklama
Zdolni i ambitni tegoroczni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium pomostowego na I rok nauki na studiach dziennych. Łącznie czeka ponad 500 stypendiów, a roczna wysokość każdego z nich to 7000 zł.
Kto otrzymał dofinansowanie na zakup komputera dla dziecka, a jeszcze nie dokonał zakupu, dziś ma na to ostatni dzień. Fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu sprzętu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.
ARiMR wkrótce uruchomi nabór wniosków na „Premie dla młodych rolników”. Pomoc ta jest związana z rozpoczynaniem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Kto może skorzystać z tej formy wsparcia i na jakich zasadach?
Do 26 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Rolnicy, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie.
Samorząd rolniczy wnioskuje o przeanalizowanie przedstawionych problemów i przyjęcie przez ARiMR jednolitej interpretacji przepisów we wszystkich naborach wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.
Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych został wydłużony o miesiąc – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach tego programu wynosi 100 tys. zł.
Na skutek różnej interpretacji przepisów o podatku rolnym urzędy gmin w różny sposób stosują ulgę inwestycyjną w przypadku rolników. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, w jakich przypadkach rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna.
W poniedziałek, 15 lutego, kończy się nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. W ramach tego programu można otrzymać wsparcie w wysokości do pół miliona złotych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła beneficjentom w 2020 roku ok. 29 mld zł. Pieniądze te trafiły do rolników głównie w ramach płatności bezpośrednich, wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomocy krajowej oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
reklama
reklama

RSS Module