24.8°C

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 18 455 000,00 zł.
Podczas spotkań z rolnikami na Podlasiu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski obiecał przeznaczenie dodatkowego jednego miliarda złotych pomocy gospodarstwom, które ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa.
Dzieci urodzone nie wcześniej niż 1 stycznia 2004 roku mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 750 zł do letnich kolonii. Jakie są warunki uzyskania dopłaty?
Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypłaty ostatniej transzy pomocy suszowej za ubiegły rok zostały wznowione. – Opóźnienie w wypłacie wszystkich, należnych rolnikom pieniędzy wynikało z sytuacji związanej z pandemią koronawirusa – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
Znany jest już termin rekrutacji do XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Aplikacja on-line do składania wniosków będzie aktywna od 12 sierpnia do 14 września br.
Trzeci rok z rzędu bo od 2018 roku koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.
Od środy 3 czerwca 2020 r. w ARiMR rozpocznie się nabór wniosków dla młodych rolników o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Kto może ubiegać się o pomoc?
Do 31 marca potrwa nabór wniosków na wsparcie projektów międzynarodowych stworzonych przez młodych lub adresowanych do młodych ludzi w regionie Morza Bałtyckiego. Nabór realizowany jest w ramach pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów na lata 2020-2022 (Project Support Facility – PSF).
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.
Coraz mniej czasu zostało na wykorzystanie i rozliczenie środków otrzymanych z ARiMR przez Koła Gospodyń Wiejskich. Niedotrzymanie terminów spowoduje konieczność zwrotu przyznanej pomocy.
reklama

RSS Module