30 września 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Do tego czasu organizacje te złożyły wnioski na łączną kwotę prawie 33 mln zł.
Koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w KRS mogą jeszcze do końca września składać wnioski o dofinansowanie. Na wsparcie kół w tym roku przewidziano 40 mln zł.
W terminie od 5 czerwca do 31 lipca 2020 roku Koła Gospodyń Wiejskich złożyły wnioski o dofinansowanie na kwotę ponad 26 milionów złotych.
Na dzień 30 czerwca 2020 roku w Biurach Powiatowych ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 18 455 000,00 zł.
Przypominamy, że Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2019 roku wykorzystały przyznaną pomoc, muszą ją rozliczyć do 31 stycznia 2020 r. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje konieczność zwrotu przyznanych środków.
Jeszcze tylko przez kilka dni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie Kół Gospodyń Wiejskich.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module