9,5°C

reklama
reklama
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 16 października 2017 roku rozpoczęła wypłacanie zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 16 października 2017 roku rozpoczęła wypłacanie zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 16 października, rozpoczyna wypłatę zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich za rok 2017. Podobnie, jak w roku ubiegłym, ich wysokość wynosi 70% kwoty należnych dopłat.
Niektórzy rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego.
Do 25 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok 13,847 mld zł, co stanowi 93,39 proc. puli środków przeznaczonych na ten cel.
Do 23 maja Agencja wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok 13,793 mld zł, co stanowi 93,03 proc. puli środków przeznaczonych na ten cel.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicta poinformowała, że do 19 maja wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok 13,76 mld zł, co stanowi 92,8 proc. puli środków przeznaczonych na ten cel.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że system informatyczny Agencji działaa. Zapewnia też, że wypłaty płatności obszarowych za rok 2016 zostaną zrealizowane w ustawowym terminie, czyli do końca czerwca 2017 r. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje w komunikacie, że tempo przekazywania tych płatności jest szybsze niż w ubiegłym roku.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel poinformował, że podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku.
reklama
reklama

RSS Module