10.2°C

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.
Nabór e-wniosków został przedłużony o miesiąc. Postanowiliśmy więc sprawdzić, ilu rolników wciąż jeszcze nie złożyło wniosku i co w systemie eWniosekPlus przysparza producentom najwięcej trudności.
Francuscy rolnicy zablokowali autostrady i główne drogi, aby zaprotestować przeciwko negocjacjom pomiędzy Unią Europejską, a południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur, a także planom rządu dotyczącym obniżenia dopłat rolniczych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
Nawet 500 tys. zł. na działania związane między innymi z kształtowaniem przestrzeni publicznej i ochroną zabytków na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa.
Wiedza o wielkości ekonomicznej gospodarstwa jest istotna szczególnie w przypadku chęci sprawdzenia, czy spełnia ono kryteria dostępu do niektórych działań PROW 2014-2020. Teraz można to zrobić samodzielnie za pomocą prostej aplikacji.
Wybór oferty na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014 - 2020 tylko w trybie konkurencyjnym. 
Na pierwszy kwartał 2017 roku zapowiedziano nabór wniosków w ramach „Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.
Małe gospodarstwa, które nie są w stanie konkurować z tymi dużymi i stale rozwijającymi się, mają teraz dodatkową możliwość restrukturyzacji i podniesienia konkurencyjności na lokalnym rynku.
Już w najbliższy wtorek mija termin na składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych” finansowane ze środków PROW 2014-2020.
Prezes ARiMR 3 października 2016 r. podał komunikat dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w naborze wniosków w 2016 r.
reklama

RSS Module