– Bez eksportu nie ma polskiego rolnictwa. Nie ma alternatywnych rynków. To jest ten dokuczliwy ból, który wszystkim nam zajmującym się gospodarką, gospodarką rolną, rolnictwem jako takim, dostrzegamy – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas wystąpienia na VII Kongresie Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego.
Singapur uznał regionalizację ASF w Polsce oraz uzgodnił wzór świadectwa zdrowia dla wieprzowiny. Decyzja ta daje możliwość eksportu mięsa wieprzowego i wieprzowych produktów mięsnych w oparciu o zasady regionalizacji.
Hongkong zniósł zakaz eksportu mięsa drobiowego i produktów drobiowych, nałożony w związku z grypą ptaków.
Jest szansa na rozwój dwustronnej wymiany handlowej z Palestyną. Ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa wyraził zainteresowanie producentów palestyńskich polskim rynkiem oraz eksportem m.in. daktyli oraz winogron.
Dostępny jest nowy wzór świadectwa weterynaryjnego na produkty mięsne importowane przez Ukrainę z Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera on zapisy umożliwiające rozróżnienie gatunków zwierząt, z których pozyskano mięso użyte do wyprodukowania danego produktu.
Polskie przedsiębiorstwa drobiarskie alarmują o poważnych utrudnieniach na granicy polsko-ukraińskiej polegających na kilkudniowym unieruchomieniu ciężarówek. W znaczący sposób utrudnia to eksport jednodniowych piskląt kurcząt rzeźnych.
Służby Armenii poinformowały o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Strona polska wraz z władzami Ukrainy wymieniły uwagi dotyczące zapisów w negocjowanych świadectwach weterynaryjnych na eksport zwierząt, materiału biologicznego i produktów zwierzęcych z Polski na Ukrainę. W przypadku nowego wzoru świadectwa dla produktów mięsnych udało się osiągnąć porozumienie, dokument jest na etapie finalizacji.
30 lipca 2020 r. strona japońska poinformowała o zniesieniu zakazu eksportu dla polskiego mięsa drobiowego, produktów z mięsa drobiowego oraz jaj i ich przetworów na rynek japoński.
Polski eksport przetworzonych produktów jajecznych w 2019 roku ustanowił nowy historyczny rekord. Poprzedni rok przyniósł 25,4 procentowy wzrost wysyłek zagranicznych osiągając roczny wolumen na poziomie 46,2 tys. ton.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module