30.7°C

Służby Armenii poinformowały o zniesieniu restrykcji importowych wprowadzonych w związku z występowaniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Strona polska wraz z władzami Ukrainy wymieniły uwagi dotyczące zapisów w negocjowanych świadectwach weterynaryjnych na eksport zwierząt, materiału biologicznego i produktów zwierzęcych z Polski na Ukrainę. W przypadku nowego wzoru świadectwa dla produktów mięsnych udało się osiągnąć porozumienie, dokument jest na etapie finalizacji.
30 lipca 2020 r. strona japońska poinformowała o zniesieniu zakazu eksportu dla polskiego mięsa drobiowego, produktów z mięsa drobiowego oraz jaj i ich przetworów na rynek japoński.
Polski eksport przetworzonych produktów jajecznych w 2019 roku ustanowił nowy historyczny rekord. Poprzedni rok przyniósł 25,4 procentowy wzrost wysyłek zagranicznych osiągając roczny wolumen na poziomie 46,2 tys. ton.
Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu do spraw ułatwiania eksportu artykułów rolno-spożywczych wymagających certyfikatu halal na rynki muzułmańskie omówiono wymagania oraz najważniejsze problemy występujące w eksporcie do krajów muzułmańskich.
W związku z wygaszeniem ognisk grypy ptaków służby weterynaryjne Hongkongu wznowiły eksport mięsa drobiowego oraz produktów drobiowych, w tym jaj, przeznaczonych do spożycia przez ludzi – poinformował Główny Inspektorat Weterynarii.
14 lipca br. służby weterynaryjne Izraela zatwierdziły nowe wzory świadectw dla skór - poinformował Główny Inspektorat Weterynarii.
W stosunku do roku ubiegłego, w okresie od stycznia do kwietnia 2020 polska branża mleczarska odnotowała niższe wpływy z eksportu produktów mleczarskich. W badanym okresie spadła również wartość importu.
Białoruś częściowo zniosła restrykcje importowe dla województwa zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
W związku z wygaszeniem ognisk ptasiej grypy, Singapur zniósł ograniczenia dla kolejnych powiatów.
reklama

RSS Module