Emeryci i renciści o najniższych dochodach mają otrzymać najwyższą w ostatnich latach procentową podwyżkę w ramach wzrostu rent i emerytur. Generalnie jednak, od marca, zgodnie z przyjętym 11 grudnia ubr. projektem ustawy o rentach i emeryturach, wzrosną one o wskaźnik waloryzacji – 103,26 procent.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że z dniem 31 grudnia 2018 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent.
Seniorze, nie daj się oszukać – to kampania UOKiK mająca na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród osób starszych i ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców. Partnerem akcji został KRUS.
KRUS przypomina, że kwoty miesięcznego przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie emerytury czy renty zmieniły się. Nowe stawki obowiązują od września tego roku.
Czy okres służby wojskowej będzie wliczał się do emerytury rolniczej? Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w oparciu o propozycję złożoną przez Izbę Rolniczą Województwa Mazowieckiego zawnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o rozważenie zmiany przepisów.
PSL złożył w sejmie projekt ustawy, na mocy której emeryci i renciści otrzymywaliby stały dodatek finansowy.
Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące zeszłorocznych świadczeń emerytalno-rentowych w rolnictwie.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, zawarły porozumienie w kwestii wspólnej realizacji projektu „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 września 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.
reklama

Ogłoszenia

 
 

RSS Module