Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
W związku z coroczną waloryzacją zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do dnia 28 lutego 2017 r.
W związku z podpisaną 19 grudnia 2016 roku przez prezydenta ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) od 1 października br. ulegnie obniżeniu wiek emerytalny. 
1 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz.2), zgodnie z którą nastąpiło podwyższenie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych do wysokości 1 000 złotych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała w komunikacie zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 r.
Kasa Krajowego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o obowiązywaniu od 1 grudnia 2016 r. nowych kwot przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
KRUS podała komunikat o konferencji prasowej Prezesa Kasy Adama Sekścińskiego o działaniach KRUS w 2016 roku. Jedną z ważniejszych z punktu widzenia rolnika zaprezentowych deklaracji jest ta o podwyższeniu minimalnego świadczenia emerytalnego dla rolników do 1000 zł od 2017 roku.
Od 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
"Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.
Najsłabszym punktem prezydenckiej ustawy emerytalnej może być kwestia wypłat z KRUS. PiS będzie pod presją, by pójść na rękę wiejskiemu elektoratowi, ale rząd jest przeciwny wyjątkom dla rolników, jakie zaproponował Prezydent – pisze "Dziennik Gazeta Prawna".
reklama

Ogłoszenia

 
 

RSS Module