12,6°C

reklama
reklama
Celem programu Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Kto i na jakich warunkach może skorzystać z tego programu?
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach finansowanego z Funduszy Europejskich ekologicznego przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia”, przeznaczy na rozwój sektora polskich biogazowni 32,5 mln zł. Wśród najwyżej punktowanych wymagań, które powinny spełnić podmioty biorące udział w przedsięwzięciu wpisującym się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu, znalazły się autonomiczność biogazowni oraz jak najwyższa wydajność produkcji biometanu.
Rynek biogazowni w Polsce boryka się z wieloma problemami. Do najważniejszych z nich z pewnością zaliczyć można brak polskich technologii umożliwiających produkcję oraz tłoczenie biometanu do sieci gazowej, a także wydzielanie się uciążliwych odorów podczas pracy instalacji, które powodują protesty okolicznych mieszkańców.
Resort rolnictwa chce wykorzystać potencjał terenów wiejskich w zakresie odnawialnych źródeł energii. Nowe rozwiązania mają umożliwić wytwarzanie energii na własne potrzeby przez lokalne społeczności w formule spółdzielni energetycznych.
Energetyka wiatrowa budzi wiele emocji, a wokół tego zagadnienia narosło sporo mitów. Te odnoszą się głownie do dużych elektrowni wiatrowych, jednak błędne przekonania często odbijają się negatywnie na instalacjach przydomowych, które przynoszą wiele korzyści. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dzięki „Wielkiemu Wyzwaniu: Energia”, chce spopularyzować tę formę pozyskiwania zielonej energii.
Prywatne ekologiczne elektrownie na dachach domów stają się coraz częstszym widokiem. Wielu ludzi decyduje się na produkcję własnego prądu ze słońca, nie tylko ze względu na ekologię, ale również na wymierne oszczędności z tym związane.
Instalacje fotowoltaiczne w Polsce zyskują coraz większe grono zwolenników wśród rolników. W ostatnim czasie na naszym forum Okiem Rolnika rozgorzała dyskusja na temat funkcjonowania i opłacalności tej inwestycji. Co mówią i radzą posiadacze paneli fotowoltaicznych w swoich gospodarstwach?
Polski rynek biogazowy, z ponad 300 instalacjami, jest jednym z mniejszych w Europie. Co więcej, w naszym kraju nie ma obecnie instalacji produkujących biometan, który mógłby być tłoczony do sieci gazowej. Tymczasem nasz kraj stać na to, by zostać potentatem w produkcji tego paliwa odnawialnego.
W Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju trwają prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego dotyczącą możliwości prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej, tworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom oraz dającą większą swobodę inwestycyjną w granicach ram określonych przez gminę – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.
Własna instalacja fotowoltaiczna o mocy 200 kilowatów (4×50 kilowatów) to nowa inwestycja Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach. W minioną sobotę odbyło się spotkanie inaugurujące działanie tej nowej inwestycji.
reklama
reklama

RSS Module