16,9°C

reklama
reklama
Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku z powrotem do szkół dzieci klas I-III, wznowione zostają dostawy żywności.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że osoby, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty:
Jedno z najnowszych badań pokazuje, że w przeciągu zaledwie ostatnich 20 lat oporność bakterii na antybiotyki zwiększyła się ponad dwukrotnie1. Jest to niepokojące zjawisko, które w dobie rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 wymusza głębszą analizę co do przyszłych skutków. Lekoodporność „atakuje” nie tylko ludzkie zdrowie, ale zagraża całej gospodarce.
W dniu 15 kwietnia Rada Ministrów dokonała kolejnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Z ograniczeń dotyczących przemieszczania się wyłączono myśliwych jako osoby realizujące zadania mające na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę.
Satelity umieszone na ziemskiej orbicie pokazują nie tylko to, co fizycznie dzieje się na Ziemi, ale również wiele zanieczyszczeń, które znajdują się w atmosferze. Są to na przykład szkodliwe substancje pochodzące z samochodów i ciężarówek, spalania paliw kopalnianych w elektrowniach czy działalności przemysłowej. Okazuje się, że ograniczenie aktywności ludzi związane z epidemią koronawirusa ma dodatkowy skutek, w postaci lepszej jakości powietrza.
Zawieszenie działań komorniczych na czas trwania epidemii koronawirusa ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji w gospodarstwach oraz ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa na mieszkańców wsi.
reklama
reklama

RSS Module