0.3°C

reklama
reklama
Jeszcze tylko dzisiaj, 31 grudnia, Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały w 2020 roku pomoc z ARiMR, mają czas na jej wykorzystanie. Także dziś upływa termin, do którego wszyscy posiadacze zwierząt oznakowanych owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada muszą dokonać ich spisu.
Nie wszyscy producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane pandemią koronawirusa mogli skorzystać z dotychczasowych form wsparcia. Wielu z nich w dalszym ciągu pozostaje bez jakiejkolwiek formy pomocy. O pilne uruchomienie kolejnej tarczy osłonowej dla polskiego rolnictwa zaapelowały do ministra rolnictwa izby rolnicze.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda poinformował o podejmowanych na forum Unii Europejskiej staraniach o pilne uruchomienie interwencji rynkowej w postaci dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i przyznanie pomocy dla producentów świń.
W sierpniu 2020 r. samorząd rolniczy zwrócił się do Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa z wnioskiem w sprawie zmiany przepisów limitów dla pomocy de minimis. Jednak Komisja Europejska nie przychyliła się do tych propozycji. 
Trwa wypłata zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz innych płatności PROW za rok 2020. Według stanu na dzień 16 listopada br. łącznie z tego tytułu wypłacono ok. 10 mld zł, w tym ok. 9,2 mld zł w ramach płatności bezpośrednich.
Po trzech kwartałach 2020 roku GK Gobarto wypracowała 22,72 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Skonsolidowany zysk netto osiągnął wartość blisko 4 mln zł przy przychodach wyższych niż rok wcześniej o 16,7% i wynoszących 1,62 mld zł. Rekordowo niskie ceny żywca wieprzowego miały istotny wpływ na działalność Grupy w sektorze zwierzęcym.
- Minione lato nie było udane dla rolników. Na zbiorach odbiła się susza. Jeszcze nie udało się uporać ze skutkami niesprzyjającej pogody, a już pojawiają się obawy o rosnące ceny prądu. Może to wpłynąć na sytuację finansową firm rolnych i rolników indywidualnych - czytamy w komunikacie BIG Infomonitor.
Osoby mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych mogą wystąpić do KRUS z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze.
Wszystkie płatności bezpośrednie w roku 2021 mają być przyznawane na takich samych zasadach i w tej samej formie, co obecnie. Zmiany planowane są od roku 2022.
Właśnie ruszyła rekrutacja do Programu Stypendiów Pomostowych. Czeka około 600 stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów. Sprawdź, kto może się o nie ubiegać.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module