30,6°C

reklama
reklama
28 czerwca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Budżet naboru wynosi 25 mln złotych.
Odbiór opakowań i odpadów plastikowych z produkcji rolniczej to problem, który powinien zostać rozwiązany identycznie jak przy odbiorze opakowań po środkach ochrony roślin, które zobowiązany jest odebrać dostawca – informuje w komunikacie prasowym Krajowa Rada Izb Rolniczych.
W założeniu miała to być inicjatywa jednorazowa – informuje Ministerstwo Klimatu. Docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań ma spoczywać na producencie wprowadzającym produkty lub opakowania.
Pod koniec ubiegłego roku samorządy mogły ubiegać się o sfinansowanie usuwania folii rolniczej. Limit tej pomocy jednak szybko wyczerpał się i wielu rolników zostało z zalegającą folią i innymi odpadami z produkcji rolniczej. Co dalej z programem?
Firmy skupowe nie chcą takiej folii odbierać, a jednocześnie rolnicy wskazują na niewielkie zainteresowanie gmin programami odbioru odpadów rolniczych. Być może ma to związek ze zbyt niską stawką dopłaty do utylizacji.
Niedopełnienie od 1 stycznia 2020 roku obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami.
Wielkopolska jest zagłębiem produkcji rolniczej, w tym produkcji zwierzęcej, co generuje bardzo duże ilości odpadów. Wiele gmin zwraca jednak uwagę na istotne problemy z wdrożeniem programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej.
Ruszył program usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Samorządy mogą już składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pokrycie kosztów utylizacji takich odpadów. Program będzie realizowany w latach 2019-2020, a jego budżet wynosi 100 mln zł.
reklama
reklama

RSS Module