Pod koniec ubiegłego roku samorządy mogły ubiegać się o sfinansowanie usuwania folii rolniczej. Limit tej pomocy jednak szybko wyczerpał się i wielu rolników zostało z zalegającą folią i innymi odpadami z produkcji rolniczej. Co dalej z programem?
Firmy skupowe nie chcą takiej folii odbierać, a jednocześnie rolnicy wskazują na niewielkie zainteresowanie gmin programami odbioru odpadów rolniczych. Być może ma to związek ze zbyt niską stawką dopłaty do utylizacji.
Niedopełnienie od 1 stycznia 2020 roku obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami.
Wielkopolska jest zagłębiem produkcji rolniczej, w tym produkcji zwierzęcej, co generuje bardzo duże ilości odpadów. Wiele gmin zwraca jednak uwagę na istotne problemy z wdrożeniem programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej.
Ruszył program usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Samorządy mogą już składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pokrycie kosztów utylizacji takich odpadów. Program będzie realizowany w latach 2019-2020, a jego budżet wynosi 100 mln zł.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module