14.4°C

„Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota” - to hasło Forum Ekonomicznego 2020. Wśród tematów poruszanych podczas spotkań i paneli dyskusyjnych znalazła się kwestia narodowości kapitału oraz promocji polskiego rolnictwa.
– Biogazownie powinny powstawać. Rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni na terenach wiejskich może stać się źródłem dodatkowych środków dla ich mieszkańców – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module