3,1°C

reklama
reklama
KRIR chce, aby resort rolnictwa stworzył podstawy prawne zabezpieczające prowadzenie produkcji rolnej na obszarach wiejskich. Umocowanie prawne rolnictwa na terenach wiejskich zmusiłoby osoby osiedlające się na wsiach do zaakceptowania działalności rolniczej, z którą wiąże się między innymi hałas i zapachy.
Pomiędzy Wrześnią a Słupcą w Wielkopolsce doszło do bardzo nietypowego zdarzenia. Na odcinku drogi krajowej nr 92 biegnącym przez miejscowość Gutowo doszło do rozszczelnienia wozu asenizacyjnego, przewożącego gnojowicę.
1 stycznia 2019 roku zaczęło obowiązywać większość nowych przepisów dotyczących nawożenia azotowego. Jakich gospodarstw dotyczy obowiązek posiadania planu nawożenia?
Producent rolny, uwzględniając panujące lokalnie niekorzystne warunki pogodowe, samodzielnie ocenia, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia, to znaczy do 30 listopada – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
O dostosowanie terminu wywozu nawozów naturalnych do końca listopada do określonych warunków pogodowych i glebowych wnioskował do ministra rolnictwa samorząd rolniczy.
Im szybsze wymieszanie nawozu naturalnego z glebą, tym mniejsze straty cennego azotu. Sprawdź, jaka jest efektywność redukcji emisji amoniaku w zależności od czasu, jaki upłynął od zastosowania obornika lub gnojowicy do momentu jego wymieszania z glebą.
W związku z problemami i konfliktami pomiędzy rolnikami a osobami, które sprowadziły się z miasta na tereny wiejskie Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała w czasie zeszłorocznych żniw apel do osób mieszkających na wsi:
Tylko do 28 stycznia br. potrwa jeszcze nabór wniosków na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Maksymalna kwota dofinansowania jednego gospodarstwa w tym programie to 100 tysięcy złotych.
Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. Agencja będzie przyjmowała wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Wnioski o wsparcie będzie można składać od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
reklama
reklama

RSS Module