7,6°C

reklama
reklama
W sprawie zmiany przepisów dotyczących zwolnień z opłat za wyłączanych gruntów z produkcji rolniczej, położonych w granicach administracyjnych miast, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że nie jest planowana zmiana przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w tym zakresie.
Z informacji przekazanych przez izby rolnicze wynika, że rząd ma zamiar wprowadzić niekorzystne zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Chodzi mianowicie o zwolnienia z opłat gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej na terenach leżących w granicach administracyjnych miast w celu pobudzenia inwestycji.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rząd chce przedłużyć ten okres o kolejne 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.
Apelujemy o zatrzymanie procesu likwidacji gospodarstw rolnych utworzonych na dzierżawionych gruntach państwowych – to stanowisko i zarazem apel Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o przedłużeniu zakazu sprzedaży ziemi. Rząd planuje przedłużyć zakaz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na kolejnych pięć lat. Obecny zakaz sprzedaży ziemi ma wygasnąć w kwietniu 2021 r.
Najdrożej jest w Wielkopolsce – tu za grunt trzeba zapłacić średnio aż 63 401 zł/ha. Najniższe ceny są w województwie podkarpackim - 28 613 zł/ha. Średnia cena gruntów ornych w Polsce wynosi 48 096 zł/ ha.
Ceny gruntów rolnych w Polsce wzrosły w stosunku do zeszłego roku o 6,4% - informuje Główny Urząd Statystyczny. To nie jest dobra wiadomość dla rolników w tym trudnym okresie, na który wpływ ma wiele czynników, nie tylko korona-wirus.
Przez ostatnie 20 lat ubyło w Polsce ponad 2 miliony hektarów gruntów rolnych na rzecz infrastruktury i innych celów nierolniczych, w tym osiedlaniu się na terenach wiejskich ludności z miast. Niestety, liczba wniosków o odrolnienie i przekształcenie gruntów wciąż rośnie.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował o przekazaniu gruntów pod budowę największego szpitala onkologicznego na Dolnym Śląsku. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec 2028. Koszt budowy to 700 milionów złotych.
Do KRIR wpłynęła odpowiedź z MRiRW na zapytanie z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgody na oddawanie gruntów nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do używania osobom trzecim (np. wydzierżawiania z przeznaczeniem m.in. na fermy fotowoltaiczne), bez możliwości żądania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od nabywcy nieruchomości zapłaty całej niespłaconej, a rozłożonej na raty, należności z tytułu jej sprzedaży.
reklama
reklama

RSS Module