16,9°C

reklama
reklama
– W trwających negocjacjach z Parlamentem nie będziemy popierać tych propozycji Parlamentu, które utrudniać będą przygotowanie i wdrażanie planów strategicznych WPR oraz zwiększą obciążenia dla rolników i administracji krajowych – powiedział minister Grzegorz Puda podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH, które odbyło się w Brukseli 22-23 marca br.
– Dobre relacje między wszystkimi ogniwami łańcucha, to warunek prawidłowej, rynkowej wyceny produktów, odzwierciedlającej faktyczne koszty produkcji i zapewniającej sprawiedliwy podział wartości dodanej i optymalny poziom inwestycji w całym sektorze rolno-żywnościowym – mówił podczas konferencji dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych minister Grzegorz Puda.
Minister rolnictwa Grzegorz Puda wypowiedział się na temat postulatów eurodeputowanej Sylwii Spurek, która namawia do rezygnacji z jedzenia mięsa, jak również chce zakazu reklamowania między innymi mięsa i nabiału. Jak zapatruje się na propozycje posłanki minister rolnictwa?
„Rolnik niewolnik” - takie hasło przedstawili dziś przedstawiciele AGROunii przed siedzibą centrali KRUS. Nie zgadzają się, by rolnicy, którzy mają dodatkową pracę musieli płacić ZUS. Przedstawili również projekt ustawy, który ich zdaniem pozwoli emerytowanym rolnikom dalej dbać o swoją ziemię. Przepisy trafiły już do senackiej komisji ustawodawczej.
W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami dotyczącymi rzekomych planów wprowadzenia zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, minister rolnictwa Grzegorz Puda wydał w tej sprawie oświadczenie.
- Zwróciliśmy się do strony czeskiej z bezpośrednim apelem oraz całkowitym brakiem naszej zgody na tego typu działania. Ten protekcjonizm, który chcą zastosować Czechy jest czymś niesamowicie niebezpiecznym nie tylko dla Polski, ale również dla innych krajów UE – powiedział szef resortu rolnictwa Grzegorz Puda podczas rozmowy z redaktorem Krzysztofem Świątkiem w audycji Programu Pierwszego Polskiego Radia.
Minister Grzegorz Puda spotkał się z przedstawicielami organizacji rybackich – hodowców karpi. Spotkanie poświęcone było problematyce sprzedaży karpi i przepisów ją regulujących.
Upodmiotowienie gospodarstw, brak konieczności przekazywania gospodarstwa po przejściu na emeryturę, ograniczenia w egzekucji komorniczej, gwarancja zapłaty za dostarczone produkty rolne. To najważniejsze z założeń nowej ustawy, która ma ułatwić funkcjonowanie małym, rodzinnym gospodarstwom. Co jeszcze przewiduje projekt? O założeniach nowej ustawy mówił minister rolnictwa Grzegorz Puda w programie „Gość Wiadomości”.
Zdaniem izb rolniczych zmiany wymagają kryteria dotyczące zarówno daty zakupu komputera, jak i wieku dziecka oraz wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. Obecne zasady przyznawania tej pomocy są dla wielu rodzin krzywdzące – uważają izby.
Odbiór opakowań i odpadów plastikowych z produkcji rolniczej to problem, który powinien zostać rozwiązany identycznie jak przy odbiorze opakowań po środkach ochrony roślin, które zobowiązany jest odebrać dostawca – informuje w komunikacie prasowym Krajowa Rada Izb Rolniczych.
reklama
reklama

RSS Module