0.6°C

Zdaniem izb rolniczych zmiany wymagają kryteria dotyczące zarówno daty zakupu komputera, jak i wieku dziecka oraz wysokości dochodu uzyskanego w 2019 r. Obecne zasady przyznawania tej pomocy są dla wielu rodzin krzywdzące – uważają izby.
Odbiór opakowań i odpadów plastikowych z produkcji rolniczej to problem, który powinien zostać rozwiązany identycznie jak przy odbiorze opakowań po środkach ochrony roślin, które zobowiązany jest odebrać dostawca – informuje w komunikacie prasowym Krajowa Rada Izb Rolniczych.
Krzysztof Jurgiel, były szef resortu rolnictwa, a obecnie europoseł przesłał do naszej redakcji list odnoszący się do „bieżących spraw dotyczących rolnictwa”. Jest w nim zawarte ostrzeżenie o braku odpowiedniego nagłośnienia przez media sprawy bardzo istotnej dla rolników z punktu konkurencyjności na rynku europejskim, czyli kwesti braku wyrówniania dopłat unijnych. Poruszony został również temat powołania Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP z Janem Krzysztofem Ardanowskim na czele.
– W odróżnieniu do swoich poprzedników kładę nacisk na równowagę w gospodarce rolnej i wsparcie rodzinnych małych i średnich gospodarstw rolnych, a nie - jak to bywało wcześniej - dużych przedsiębiorstw – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.
- Tylko zapewniając odpowiedni dochód rolnikom możemy wymagać wyższych standardów produkcji, także w zakresie dobrostanu zwierząt – mówił minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas obrad Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli.
Podczas konferencji minister rolnictwa Grzegorz Puda podsumował działania resortu rolnictwa w zakresie aktualnych programów pomocowych dla rolników: – Z ogromną satysfakcją przekazuję dziś Państwu dobre informacje.
W ramach akcji Solidarni z Rolnikami, minister rolnictwa Grzegorz Puda nagrał krótki film z własnej kuchni, podczas którego zachęca społeczeństwo do wspierania polskich rolników poprzez kupowanie rodzimych produktów.
Podczas spotkania z Prezydium Porozumienia Rolniczego i przedstawicielami organizacji COPA-COGECA minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda rozmawiał o stanie polskiego rolnictwa, głównie sytuacji na rynku wieprzowiny, drobiu i wołowiny.
- Jestem otwarty na dialog, o czym wielu rolników już się przekonało uczestnicząc w wielu spotkaniach – zapewnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zapraszając posłów do kontaktowania się z ministerstwem.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podczas konferencji zorganizowanej przez sieć współpracy Beef Innovation Network Europe (BovINE) zapewnił, że dalsze propozycje działań będą wypracowywane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez branżę oraz wyzwań, przed jakimi będą stawać europejscy i polscy producenci. – Jestem otwarty na konstruktywną współpracę z branżą i na sugestie możliwych działań, które przyczyniałyby się do wzmacniania sektora.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module