-0.5°C

reklama
reklama
Gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją.
Aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych został podpisany przez Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.
W dniu 30 lipca 2019 r. powstał Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Fundusz powstał na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Co zyskujemy decydując się na kredyt z gwarancją spłaty i na co można go przeznaczyć?
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module