12,6°C

reklama
reklama
28 stycznia zakończył się nabór wniosków na wsparcie inwestycji chroniących gospodarstwa przed skutkami suszy. Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała tylko 69 wniosków.
Na jakie obecnie działania rolnicy mogą składać wnioski o pomoc? Do kiedy potrwają nabory? Jakie programy wsparcia planuje uruchomić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2021 r.? Warto trzymać rękę na pulsie, by nie przegapić żadnego terminu.
Od 21 lutego br. Agencja uruchomi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie.
Dziś, to jest 22 listopada 2019 r. upływa ostateczny termin złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji nawadniania gospodarstwa rolnego. Kolejne nabory dotyczące tego programu będą ogłaszane cyklicznie.
reklama
reklama

RSS Module