30,6°C

reklama
reklama
W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. największy deficyt wody występował w województwie zachodniopomorskim. Wśród roślin najbardziej zagrożonych suszą są zboża jare.
W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2020 roku suszę stwierdza się już tylko w uprawach rzepaku i rzepiku na terenie dwóch województw.
Zasięg suszy rolniczej zmniejszyła się w stosunku do poprzednich okresów raportowania, jednak wciąż odnotowuje się ją w ośmiu rodzajach upraw.
Choć w porównaniu do poprzedniego raportu zasięg suszy w uprawach zmniejszył się, IUNG w dalszym ciągu stwierdza niedobory wody w dziewięciu rodzajach upraw.
Brak opadów oraz wysoka temperatura powietrza spowodowały zwiększenie się deficytu wody w glebie. Największe niedobory wody dla roślin uprawnych występują w północno-zachodniej Polsce.
Z najnowszego raportu suszowego IUNG wynika, że przybywa obszarów z suszą rolniczą. Obecnie jest ona notowana w 11 województwach i 13 rodzajach upraw.
W dalszym ciągu w północno-zachodniej Polsce występuje brak dostatecznej ilości opadów, powodując duże niedobory wody w glebie na tym terenie. Na południu i wschodzie kraju mamy w tej chwili do czynienia z nadmiarem wody.
Zmniejszeniu uległa liczba gmin oraz procent potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą rolniczą. Jedynie w uprawach rzepaku i rzepiku zasięg suszy uległ wzrostowi.
Pomimo poprawy warunków wilgotnościowych w Polsce, w dalszym ciągu brak dostatecznej ilości opadów występuje w siedmiu województwach, gdzie utrzymuje się susza rolnicza - wynika z najnowszego raportu IUNG. W okresie od 21 kwietnia do 20 czerwca 2020 rokuśrednia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) wynosiła -1 mm. Wartość ta uległa zwiększeniu o 46 mm w stosunku do poprzedniego okresu. Natomiast w stosunku do pierwszego okresu raportowania nastąpił wzrost KBW o 99 mm.
IUNG-PIB w Puławach przychylił się do wniosku izb rolniczych i pozytywnie zaopiniował zwolnienie z deklarowanych zobowiązań wsiania i utrzymania międzyplonów w warunkach suszy.
reklama
reklama

RSS Module