0.9°C

reklama
reklama
Polskie izby rolnicze skupione w Krajowej Radzie Izb Rolniczych zwróciły się do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o zmianę obowiązujących przepisów w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi poprzez silniejsze umocowanie w nich samorządów rolniczych.
Wprowadzenie stosownych zmian może pomóc zmobilizować koła łowieckie do wypełniania przez nie ustawowych obowiązków, a poszkodowanym rolnikom stworzy realną ochronę swoich praw – uważa samorząd rolniczy.
W sierpniu 2020 r. samorząd rolniczy zwrócił się do Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa z wnioskiem w sprawie zmiany przepisów limitów dla pomocy de minimis. Jednak Komisja Europejska nie przychyliła się do tych propozycji. 
Izby rolnicze wystosowały do premiera Mateusza Morawieckiego apel o wstrzymanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej, a przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Ustawa ta spowodowała powstanie ogromnych napięć społecznych poprzez nieodpowiedzialne i fałszywe przedstawianie obrazu Polskich Rolników, jako osób zacofanych, pozbawionych empatii i humanitaryzmu – czytamy w apelu.
Obecnie komornicy sprzedają grunty rolne rolników oraz inne składniki majątku, wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, bez powiadomienia potencjalnie zainteresowanych miejscowych rolników.
Zawieszenie działań komorniczych na czas trwania epidemii koronawirusa ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji w gospodarstwach oraz ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa na mieszkańców wsi.
W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej koronawirusem, przygotowany został projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi między innymi z tytułu zasiłku chorobowego. Zakłada on stawkę zaledwie 15 złotych za każdy dzień niezdolności do pracy.
W dniu 26 czerwca 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. W ramach wprowadzonych zmian zastąpiono obowiązek dawania przez nabywcę nieruchomości rolnej rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej na rzecz zobowiązania się przez niego do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości.
W dniach 10-11 września 2019 r. w miejscowości Žatec w Czechach odbyło się 73. posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej, podczas którego omawiano między innymi bieżącą sytuację na rynkach rolno-spożywczych, problem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń i Wspólną Politykę Rolą po 2020 roku.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module