1.3°C

Wprowadzenie stosownych zmian może pomóc zmobilizować koła łowieckie do wypełniania przez nie ustawowych obowiązków, a poszkodowanym rolnikom stworzy realną ochronę swoich praw – uważa samorząd rolniczy.
Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szacowania szkód i funkcjonowania kół łowieckich. W dniu 8 stycznia 2021 r.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module