7,8°C

reklama
reklama
Organizacje prozwierzęce wzywają Komisję Europejską do podjęcia stanowczych kroków w kierunku zakończenia hodowli zwierząt na futro w całej UE. Według obrońców zwierząt chodzi o ochronę zdrowia publicznego w związku z wykryciem u norek wirusa SARS-CoV-2.
- Komisja Europejska rozpoczęła bardzo niebezpieczną dla Polski dyskusję, dotyczącą drastycznego ograniczenia spożycia mięsa. W tej debacie nie słychać głosu unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego czy ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. - Nie możemy sobie na to pozwolić. To osłabi bezpieczeństwo żywnościowe i ważną część gospodarki naszego kraju - apeluje poseł PSL, Stefan Krajewski.
Komisja Europejska pracuje nad nowymi zasadami bezpieczeństwa biologicznego w strefach ASF. Nowe zasady mają dotyczyć transportu i przemieszczania świń i materiału biologicznego oraz zapewnienia wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego na fermach.
Rynek mleczarski w Unii Europejskiej i na świecie jest odporny na pandemię, również handel zagraniczny jest na dobrym poziomie. W 2021 roku Komisja Europejska przewiduje odbudowę gospodarki, do czego przyczynią się szczepionki na Covid-19 oraz szansa na otwarcie sektora turystycznego.
W dniu 25 marca 2021 r. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zorganizował wirtualną konferencję, podczas której jeden ze współautorów przedstawił analizę Agencji ds. Badań Ekonomicznych w Rolnictwie (ERS/USDA) pt.: „Oddziaływanie ograniczeń środków produkcji rolnej spowodowanych Strategiami Zielonego Ładu Unii Europejskiej: Od Pola do Stołu oraz Bioróżnorodności na gospodarkę i bezpieczeństwo żywnościowe”.
Czeski parlament znowelizował przepisy ustawy o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych. Zgodnie z nowymi postanowieniami tej ustawy sklepy o powierzchni większej niż 400 m2 od 2022 r. będą musiały oferować co najmniej 55% towarów wyprodukowanych w Czechach, a od 2028 r. - aż 73% towarów pochodzących z produkcji rodzimej.
Przedstawiamy treść komunikatu prasowego posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela w związku z udzielonymi odpowiedziami Komisji Europejskiej na pytania dotyczące programów ożywienia małych miast w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz podwójnej jakość żywności – dalszych działań Komisji.
Komisja Europejska uruchomiła nowy portal Access2Markets. Celem portalu ma być wsparcie firm w handlu międzynarodowym. Komisja Europejska uruchomiła portal internetowy Access2Markets, aby pomóc małym i średnim firmom w działalności poza granicami UE. 
W sierpniu 2020 r. samorząd rolniczy zwrócił się do Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa z wnioskiem w sprawie zmiany przepisów limitów dla pomocy de minimis. Jednak Komisja Europejska nie przychyliła się do tych propozycji. 
Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego jest 44. polskim produktem wpisanym do rejestru Komisji Europejskiej. Rejestr tworzony jest w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych. 5 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1154 z dnia 29 lipca 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” (ChNP).
reklama
reklama

RSS Module