21,1°C

reklama
reklama
Obszary wiejskie UE są kluczowym elementem europejskiego stylu życia. Zamieszkuje je 137 mln ludzi – tj. blisko 30 % ludności Unii – istanowią one ponad 80 % terytorium UE, wliczając wszystkie gminy Europy o małej liczbie ludności lub niskiej gęstości zaludnienia.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów do konsultacji projektu założeń Rocznego Programu Prac na 2022 roku.
30 czerwca 2021 roku Komisja Europejska pozytywnie odpowiedziała na europejską inicjatywę obywatelską „End the Cage Age” (Zakończmy epokę klatek).
Parlament Europejski domaga się pilnych działań, aby zapobiegać wymieraniu pszczół i innych owadów zapylających. Europosłowie uważają, że na ten cel należy przeznaczać 20 mld euro rocznie. Sprzeciwiają się również ponownemu dopuszczeniu do obrotu glifosatu po 31 grudnia 2022 r.
Według Komisji Europejskiej straty w rolnictwie są rozległe, a środki w budżecie UE ograniczone. Konieczne byłoby uruchomienie środków z rezerwy kryzysowej, co wymagałoby redukcję płatności bezpośrednich otrzymywanych przez wszystkich rolników.
Organizacje prozwierzęce wzywają Komisję Europejską do podjęcia stanowczych kroków w kierunku zakończenia hodowli zwierząt na futro w całej UE. Według obrońców zwierząt chodzi o ochronę zdrowia publicznego w związku z wykryciem u norek wirusa SARS-CoV-2.
- Komisja Europejska rozpoczęła bardzo niebezpieczną dla Polski dyskusję, dotyczącą drastycznego ograniczenia spożycia mięsa. W tej debacie nie słychać głosu unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego czy ministra rolnictwa Grzegorza Pudy. - Nie możemy sobie na to pozwolić. To osłabi bezpieczeństwo żywnościowe i ważną część gospodarki naszego kraju - apeluje poseł PSL, Stefan Krajewski.
Komisja Europejska pracuje nad nowymi zasadami bezpieczeństwa biologicznego w strefach ASF. Nowe zasady mają dotyczyć transportu i przemieszczania świń i materiału biologicznego oraz zapewnienia wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego na fermach.
Rynek mleczarski w Unii Europejskiej i na świecie jest odporny na pandemię, również handel zagraniczny jest na dobrym poziomie. W 2021 roku Komisja Europejska przewiduje odbudowę gospodarki, do czego przyczynią się szczepionki na Covid-19 oraz szansa na otwarcie sektora turystycznego.
W dniu 25 marca 2021 r. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zorganizował wirtualną konferencję, podczas której jeden ze współautorów przedstawił analizę Agencji ds. Badań Ekonomicznych w Rolnictwie (ERS/USDA) pt.: „Oddziaływanie ograniczeń środków produkcji rolnej spowodowanych Strategiami Zielonego Ładu Unii Europejskiej: Od Pola do Stołu oraz Bioróżnorodności na gospodarkę i bezpieczeństwo żywnościowe”.

RSS Module