12,6°C

reklama
reklama
Badania ankietowe dotyczące GMO – prowadzone w różnych krajach - dowodzą, że konsumenci mają negatywny stosunek do genetycznie zmodyfikowanej żywności. Genetyczna modyfikacja żywności budzi obawy związane ze zdrowiem obecnych i przyszłych pokoleń, negatywnym wpływem na dobro zwierząt i środowisko oraz odczuwaniem braku społecznej kontroli, zwłaszcza konsumentów, nad wyborem żywności i jej bezpieczeństwem.
Badanie przeprowadzone wśród 20 000 konsumentów z 18 krajów europejskich, w tym również z Polski wskazuje, że zaufanie do sektora spożywczego wzrosło w 2020 roku, jednak większość konsumentów nadal uważa, że sektor ten nie działa w interesie publicznym.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie” promującą platformę ogłoszeniową polskiebazarek.pl
Warszawa, 20 stycznia 2020: Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków i 8 wiodących organizacji rolniczych w Polsce skierowało do Ministerstwa Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismo, w którym sprzeciwia się nowej opłacie, w postaci podatku cukrowego od napojów. Zdaniem branży nowa danina jest szkodliwa dla sadowników, producentów oraz samych konsumentów.
Większość Polaków chce zakazu upraw roślin genetycznie modyfikowanych, a mając wybór, wybrałaby produkt pochodzący od zwierząt karmionych paszą bez GMO – wskazują badania, na które powołuje się resort rolnictwa. Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać nowe zasady oznaczania takich produktów – „Bez GMO” w przypadku produktów roślinnych i „Bez stosowania GMO” w przypadku żywności pochodzenia odzwierzęcego. Nowy system znakowania ma pomóc konsumentom w świadomym wyborze, ale może jednak wprowadzać w błąd.
Według badań przeprowadzonych na zlecenie Ingredient Communications, 60% wegan spróbowałoby mięsa produkowanego w laboratoriach.
reklama
reklama

RSS Module