20.1°C

Banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym oraz podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze.
Aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych został podpisany przez Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.
reklama

RSS Module