19.7°C

Banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym oraz podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze.
Aneks do umowy w sprawie finansowania instrumentu finansowego w Formie Gwarancji Rolnych został podpisany przez Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.
W dniu 3 kwietnia 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. 6 marca 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej zostaną udostępnione współpracującym bankom dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.
Limity na preferencyjne kredyty dla rolników zostały zwiększone – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dnia 7 lutego 2020 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na 2020 r.
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.
Od dziś, tj. 13 grudnia br. Rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
W związku z sygnałami płynącymi od rolników jako że banki, ze względu na zbyt późne ubezpieczanie upraw, odmawiają przyznania preferencyjnych kredytów suszowych w wysokości 0,5%, samorząd rolniczy skierował wniosek do resortu rolnictwa o wyjaśnienie sprawy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. Łączna pula środków przeznaczona na to działanie to 22,3 mln zł.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podał informacje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.
reklama

RSS Module