7,6°C

reklama
reklama
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę, dzięki której można zgłosić wypadek przy pracy rolniczej zdalnie. Ma to ułatwić zgłaszanie wypadku oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.
Do 28 marca 2021 r. został wydłużony okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika lub domownika.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. W 2021 r. zostanie wypłacona – z urzędu bez konieczności składania wniosku – zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura.
Chodzi o drastyczną i niezrozumiałą różnicę pomiędzy wysokością zasiłków wypłacanych rolnikom z ubezpieczenia społecznego w zależności od tego, czy przebywali na kwarantannie, czy w izolacji.
3 marca 2021 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wznawia rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r.
Z dniem 1 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Od 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.
Do 14 marca 2021 r. został wydłużony okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rolnika lub domownika.
Samorząd rolniczy zwrócił się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, w związku z doniesieniami zapowiadającymi rozpoczęcie przez Rząd prac nad ustawą mającą dokonać zmian w składkach ZUS. Zmiany miałyby oznaczać konieczność przejścia niektórych rolników z KRUS do ZUS.
reklama
reklama

RSS Module