25.1°C

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wydłużeniu do 26 lipca 2020 r. okresu, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.
Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS został przedłużony o kolejne dwa tygodnie, tj. Do 12 lipca 2020 r.
Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS. Turnusy będą odbywać się z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br.
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 16 czerwca 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających ubieganie się o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” bez konieczności podlegania ubezpieczeniu w ZUS po otrzymaniu pomocy. 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2020 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wysokości kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2020 r.
Chodzi o zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez zniesienie wymogu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku przejścia na emeryturę. Kancelaria Prezydenta poinformowała o trwającej obecnie analizie takiej koncepcji.
Zbliża się termin złożenia w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
reklama

RSS Module