24.5°C

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wysokości kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2020 r.
Chodzi o zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez zniesienie wymogu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku przejścia na emeryturę. Kancelaria Prezydenta poinformowała o trwającej obecnie analizie takiej koncepcji.
Zbliża się termin złożenia w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o zasadach przyznawania zasiłku dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.
Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym zostają zwolnione z opłacenia składek za drugi kwartał 2020 r. Dotyczy to jednak wyłącznie składek emerytalno-rentowych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że osoby, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie, że zasiłki opiekuńcze będą wypłacane przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z brakiem możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.
Szumnie zapowiadane w mediach zwolnienia rolników ze składek KRUS w kwietniu, maju i czerwcu nie do końca okazały się faktem. To jeden z elementów „rządowej tarczy antykryzysowej", która ma ratować polskie firmy i pracowników podczas epidemii koronawirusa -  w tym również rolników.
Z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rolnika lub domownika został przedłużony do dnia 26 kwietnia 2020 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o trzy miesiące przedłuża wypłatę rent rolniczych i innych świadczeń.
reklama reklama

Ogłoszenia

 
Sprężarka
Sprężarka
1000 PLN
test
test
10000 PLN
 

RSS Module