23.8°C

Z dniem 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Od dnia 31 października br. na stronie internetowej KRUS dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się końcu ustawowego terminu na opłacenie składek za rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2019 r.
Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Na jaką pomoc można liczyć?
Od 1 października 2019 r. zaliczka na podatek dochodowy od osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie ustalana jest w wysokości 17% świadczenia emerytalno-rentowego uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek w wysokości 43,76 zł.
Od 1 października 2019 r. Kasa będzie przyznawała, podwyższała i wypłacała wraz z pobieraną emeryturą lub rentą świadczenia pieniężne zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Świadczenia będą wyrównywane za okres od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. Na jaką wysokość świadczeń można liczyć?
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 r.
Jak poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, od dnia 1 października 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 września 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież szkół rolniczych do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”.
reklama reklama

Ogłoszenia

 
Sprężarka
Sprężarka
1000 PLN
test
test
10000 PLN
 

RSS Module