24.5°C

Składka zdrowotna opłacana za pracowników rolnika pozostaje niepodzielna. Resort rolnictwa nie znalazł uzasadnienia co do wprowadzenia dekadowego jej opłacania. Oznacza to, iż niezależnie od tego, czy pracownicy rolnika podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez cały miesiąc czy jedynie przez kilka dni danego miesiąca, zapłacą taką samą składkę.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że z dniem 30 kwietnia 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2019 r.
W majowych terminach płatności emerytur i rent Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom KRUS jednorazowe świadczenie pieniężne. Otrzymają je również osoby mające prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w okresie wakacji letnich będą organizowane bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.
20 marca odbyła się międzynarodowa konferencja „Adekwatne i dynamiczne zabezpieczenie społeczne dla rolników w Europie” zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o podwyższeniu kwoty świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2019 r.
Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Kto je otrzyma? Jak i gdzie się o nie ubiegać?
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o zmianie kwot miesięcznego przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.
reklama reklama

Ogłoszenia

 
Sprężarka
Sprężarka
1000 PLN
test
test
10000 PLN
 

RSS Module