24.5°C

Konkurs jest okazją do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród oraz poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – to hasło tegorocznego Konkursu Plastycznego dla Dzieci. Jego celem jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
Liczba wypadków przy pracy w gospodarstwach z roku na rok jest coraz niższa. To dobra wiadomość, świadcząca o zmianach świadomości rolników w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne oraz bliskich.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o rozpoczęciu wysyłania deklaracji podatkowych PIT za ubiegły rok. Kto otrzyma formularz?
Emeryci i renciści o najniższych dochodach mają otrzymać najwyższą w ostatnich latach procentową podwyżkę w ramach wzrostu rent i emerytur. Generalnie jednak, od marca, zgodnie z przyjętym 11 grudnia ubr. projektem ustawy o rentach i emeryturach, wzrosną one o wskaźnik waloryzacji – 103,26 procent.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że z dniem 31 grudnia 2018 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczanie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w wyjątkowych przypadkach nadal będzie honorować zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy również w formie papierowej.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informacje o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników obowiązujących w pierwszym kwartale 2019 roku.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informacje o obowiązywaniu od 1 grudnia 2018 r. nowych kwot przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.
Seniorze, nie daj się oszukać – to kampania UOKiK mająca na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród osób starszych i ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców. Partnerem akcji został KRUS.
reklama reklama

Ogłoszenia

 
Sprężarka
Sprężarka
1000 PLN
test
test
10000 PLN
 

RSS Module