24.5°C

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS.
KRUS wraz z MRiRW poinformowały o podjęciu decyzji o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
KRUS podał wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników, które obowiązują w czwartym kwartale tego roku.
Prezydium NSZZ Solidarność zaskarżyło nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do Komisji Europejskiej. Przepisy dają możliwość zatrudniania pomocników rolnika, zwanych pomocnikami. Zdaniem związkowców taka forma zatrudnienia może być niezgodna z unijnym prawem.
KRUS przypomina, że kwoty miesięcznego przychodu, które powodują zmniejszenie lub zawieszenie emerytury czy renty zmieniły się. Nowe stawki obowiązują od września tego roku.
Wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii! A bezpieczeństwo na wsi to podstawa – przypomina Fundacja Wsparcia Rolnika Polska Ziemia i rusza z kampanią społeczną „Zacznij myśleć”.
Z dniem 31 lipca 2018 roku mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2018 roku – przypomina KRUS.
Od 1 lipca br. zostały zmienione przepisy, dotyczące ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 04.06.2018 r., dotyczące wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2018r opublikowano w Monitorze Polskim z 14.06.2018r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
reklama reklama

Ogłoszenia

 
Sprężarka
Sprężarka
1000 PLN
test
test
10000 PLN
 

RSS Module