24.5°C

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, od dnia 1 czerwca bieżącego roku następuje zmiana kwoty przychodów, decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało informację o rocznej kwocie granicznej jaką dodatkowo może zarobić rolnik w 2018 roku, nie tracąc przy tym przywileju ubezpieczenia społecznego rolników.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2336) składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej (tj. najniższej emerytury w systemie powszechnym.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.
Zmiany w umowach z pomocnikami rolników w zakresie zbiorów chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich. Obowiązują od 18 maja 2018 roku.
Upadek lub poślizgnięcie to najczęstsza przyczyna wypadków przy pracy w rolnictwie – wynika z danych KRUS.
1 kwietnia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”, dzięki której osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz Funduszem Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Stowarzyszeniem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego realizuje program „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”, który skierowany jest do osób starszych, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 rok wynosi 3300 zł.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opublikowała dane dotyczące wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r.
reklama reklama

Ogłoszenia

 
Sprężarka
Sprężarka
1000 PLN
test
test
10000 PLN
 

RSS Module