Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Obwieszczeniu z dnia 1 czerwca 2017 r. podał wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2017 r.
Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.
Przypominamy o zbliżającym się terminie na złożenie w KRUS zaświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W związku z coroczną waloryzacją zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do dnia 28 lutego 2017 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała informacje o wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.
W związku z podpisaną 19 grudnia 2016 roku przez prezydenta ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) od 1 października br. ulegnie obniżeniu wiek emerytalny. 
Rozpoczynając prace w kolejnym sezonie agrotechnicznym warto zwrócić uwagę na bezpieczny kontakt z chemicznymi środkami ochrony roślin.
Upadki stanowią najczęstszą przyczynę wypadków w gospodarstwach. Wielu z nich udałoby się w prosty sposób uniknąć, przykładając większą wagę do prawidłowego przygotowania otoczenia, w którym wykonujemy pracę.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała w komunikacie zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 r.

RSS Module