1.3°C

Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca materiału szkółkarskiego weszła w życie 1 stycznia 2021 r. i uznaje za równoważne z unijnymi warunki produkcji w Zjednoczonym Królestwie odnoszące się do obowiązków dostawcy, tożsamości, cech, zdrowotności roślin w odniesieniu do regulowanych agrofagów niekwarantannowych, podłoża uprawowego, pakowania, przeprowadzonych inspekcji, oznaczania i plombowania.
Oznakowanie materiału szkółkarskiego jest podstawowym i szczegółowym źródłem informacji o materiale i podstawą do jego reklamacji. Już sam kolor urzędowej etykiety powinien sygnalizować kupującemu z jakiego rodzaju kategorią materiału ma do czynienia.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module