16,9°C

reklama
reklama
 Resort rolnictwa zabrał głos w sprawie interwencji samorządu rolniczego dotyczącej zwiększenia limitów krajowych pomocy de minimis oraz braku pomocy z puli de minimis za szkody w uprawach rolnych w 2019 r.
– Dobre relacje między wszystkimi ogniwami łańcucha, to warunek prawidłowej, rynkowej wyceny produktów, odzwierciedlającej faktyczne koszty produkcji i zapewniającej sprawiedliwy podział wartości dodanej i optymalny poziom inwestycji w całym sektorze rolno-żywnościowym – mówił podczas konferencji dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych minister Grzegorz Puda.
W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi dotyczącymi odmowy udostępnienia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczeń majątkowych resort wyjaśnia, że oświadczenia takie podlegają ochronie z mocy prawa.
Minister Grzegorz Puda spotkał się z przedstawicielami organizacji rybackich – hodowców karpi. Spotkanie poświęcone było problematyce sprzedaży karpi i przepisów ją regulujących.
1 stycznia 2022 r. do sieci szkół resortowych dołączy Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach z województwa łódzkiego. Szkoła ma długą tradycję kształcenia rolniczego, niedawno obchodziła 95-lecie swojego istnienia.
MRiRW podsumowało programy wsparcia dla rolników w związku z COVID-19Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretarz stanu Ryszard Bartosik podsumował pomoc, jaką otrzymali rolnicy w związku z sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19.
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został uhonorowany wyróżnieniem za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2019 r. Były one możliwe dzięki opracowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu przez IOR – PIB internetowego serwisu informacyjnego – Platformy Sygnalizacji Agrofagów. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza w tym roku kilka zmian w działaniu „Dobrostan zwierząt”. Zmiany będą dotyczyły głównie loch i krów mlecznych. Pojawi się również nowy pakiet - „Dobrostan owiec”.
Pięć szkół rolniczych dołączyło od 1 stycznia 2021 r. do istniejącej sieci szkół, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie sieć szkół ministerialnych liczy łącznie 59 placówek w całym kraju.
Od 1 stycznia 2021 zacznie funkcjonować Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa. Czy przeniesienie łowiectwa i leśnictwa pod kompetencję Ministerstwa Rolnictwa umożliwi uregulowanie problemów, których nie dało się uporządkować przez ostanie kilkadziesiąt lat i czy rolnicy będą mieli większy wpływ na gospodarkę łowiecką?
reklama
reklama

RSS Module