1.3°C

MRiRW podsumowało programy wsparcia dla rolników w związku z COVID-19Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretarz stanu Ryszard Bartosik podsumował pomoc, jaką otrzymali rolnicy w związku z sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19.
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został uhonorowany wyróżnieniem za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2019 r. Były one możliwe dzięki opracowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu przez IOR – PIB internetowego serwisu informacyjnego – Platformy Sygnalizacji Agrofagów. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza w tym roku kilka zmian w działaniu „Dobrostan zwierząt”. Zmiany będą dotyczyły głównie loch i krów mlecznych. Pojawi się również nowy pakiet - „Dobrostan owiec”.
Pięć szkół rolniczych dołączyło od 1 stycznia 2021 r. do istniejącej sieci szkół, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie sieć szkół ministerialnych liczy łącznie 59 placówek w całym kraju.
Od 1 stycznia 2021 zacznie funkcjonować Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa. Czy przeniesienie łowiectwa i leśnictwa pod kompetencję Ministerstwa Rolnictwa umożliwi uregulowanie problemów, których nie dało się uporządkować przez ostanie kilkadziesiąt lat i czy rolnicy będą mieli większy wpływ na gospodarkę łowiecką?
- Jestem otwarty na dialog, o czym wielu rolników już się przekonało uczestnicząc w wielu spotkaniach – zapewnił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zapraszając posłów do kontaktowania się z ministerstwem.
Po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego wsparcia dla producentów kwiatów i zniczy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła wczoraj, że kwota pomocy wyniesie 180 milionów złotych.Producenci oraz sprzedawcy kwiatów i zniczy przełom października i listopada traktują jako kluczowe dla ich biznesu dni kiedy ludzie odwiedzają najtłumniej w roku cmentarze.
Minister Grzegorz Puda wręczył 20 października 2020 roku Annie Gembickiej akt powołania na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W obecnej, jesiennej kampanii ubezpieczeniowej środki na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyczerpały się po dwóch dniach. Teraz rolnicy nie mają już możliwości zawarcia polisy z dopłatą do składki.
Podczas spotkań z rolnikami na Podlasiu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski obiecał przeznaczenie dodatkowego jednego miliarda złotych pomocy gospodarstwom, które ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module