14.3°C

Masło, odtłuszczone mleko w proszku, pełne mleko w proszku, ser Cheddar – jak kształtowały się ceny tych produktów na rynkach zagranicznych w czerwcu 2020.
Utrzymujący się w drugiej połowie 2019 roku trend wzrostowy ceny mleka niestety nie utrzymał się w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku. Od lutego ceny mleka w skupie spadają.
Pandemia COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia przemieszczania się osób, jakie wprowadzono w państwach członkowskich, spowodowały w sektorze mleka i przetworów mlecznych wystąpienie poważnych zakłóceń gospodarczych, prowadzących do trudności finansowych i problemów z płynnością finansową rolników.
Ostatnia aukcja na platformie internetowej Global Dairy Trade w dniu 16 czerwca 2020 roku zakończyła się po raz drugi na plusie. Odbicie notowań następuje jednak bardzo powoli.
Samorząd rolniczy wystąpił 2 czerwca 2020 do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie oraz skorygowanie rozbieżności pomiędzy terminem zakończenia składania wniosków w wariancie Dobrostan krów mamek, podanym na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a informacjami przekazanymi doradcom rolniczym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu 2020 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 132,89 zł/hl i była o 2,9% niższa niż w marcu 2020 r. oraz o 2,2% niższa niż w kwietniu 2019 roku.
Podczas wideokonferencji ministrowie rolnictwa EU rozmawiali na temat sytuacji kryzysowej w rolnictwie, wywołanej pandemią COVID-19 oraz wdrożenia niezbędnych działań, by pomóc sektorowi rolnemu w utrzymaniu produkcji i płynności finansowej.
Skutki wprowadzonego na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego widać w rolnictwie już dziś. Szczególnie sytuacja na rynku mleka i wołowiny zmienia się gwałtownie.
Utrzymujący się w drugiej połowie 2019 roku trend wzrostowy ceny mleka niestety nie utrzymał się w pierwszym miesiącu bieżącego roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2020 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 137,19 zł/hl i była o 1,8% niższa niż w grudniu 2019 r. oraz o 2,5% niższa niż w styczniu 2019 roku.
Trzecia aukcja na platformie internetowej Global Dairy Trade w dniu 4 lutego 2020 roku zakończyła się na minusie. W Polsce, gdzie od dłuższego czasu utrzymuje się niewielki trend wzrostowy, na chwilę obecną spadek notowań nie wpłynął negatywnie na sytuację.
reklama

RSS Module