21,5°C

reklama
reklama
Aktualnie aplikacja suszowa nie działa, co niepokoi wielu rolników. Jak poinformował resort rolnictwa, dostęp do aplikacji będzie możliwy prawdopodobnie od przyszłego tygodnia.
Od stycznia do maja 2021 r. wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła, w porównaniu z takim samym okresem roku ubiegłego, o blisko 4 proc. i osiągnęła 14,5 miliarda EUR. Polskie produkty rolno-spożywcze znalazły odbiorców w 190 krajach na wszystkich kontynentach.
Webinar „Dotacje dla rolnictwa”, który odbył się 15 i 16 lipca, skierowany był do rolników, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, doradców rolnych oraz mieszkańców wsi. Omówiono w nim bieżące działania instytucji działających na rzecz rolnictwa.
„Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” mogła być przyznana osobie, która o nią wnioskowała. W razie śmierci tej osoby nie jest możliwe wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy przez jego następcę prawnego – wyjaśnia resort rolnictwa.
Na ubezpieczenia upraw w tym roku przewidziano 400 mln zł. Pomimo że jest to kwota niewystarczająca, jej limit nie zostanie zwiększony. W budżecie brakuje dodatkowych środków na ten cel – poinformował resort rolnictwa.
Resort rolnictwa poinformował, że na polecenie ministra Grzegorza Pudy Inspekcja Weterynaryjna podjęła w województwie łódzkim natychmiastowe działania w kierunku zwalczania ASF, zgodne z nową strategią.
Z dniem 1 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi powołał członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych na nową kadencję na lata 2021-2025.
W razie zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych z ZUS oraz z KRUS, do wypłaty przysługuje jedno wybrane świadczenie – informuje resort rolnictwa. Wyjątek od tej zasady obecnie dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.
W świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości obniżenia opłat pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w rzeźniach rolniczych – informuje resort rolnictwa. Natomiast planowane jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań, które taką możliwość będą przewidywały.
Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2021 rok kwota wydatków na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości 400 mln zł wynika z możliwości budżetu państwa i nie jest planowane zwiększenie środków na ten cel – poinformował resort rolnictwa.

RSS Module