16,7°C

reklama
reklama
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziło, że w przypadku uzyskania przez ARiMR informacji o nieprawidłowościach wykrytych przez inny organ kontrolny, ma ona obowiązek uznawać je w ramach zasady wzajemnej zgodności. Oznacza to, że w świetle obowiązujących przepisów rolnicy mogą być kilkukrotnie karani za tę samą nieprawidłowość.
W związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wiosennych przymrozków oraz gradu w 2020 r., resort rolnictwa poinformował, że oprócz obecnego wsparcia, analizuje możliwość udzielenia dodatkowej pomocy poszkodowanym producentom rolnym.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało opracowane wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wytyczne dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.
W sprawie zmiany przepisów dotyczących zwolnień z opłat za wyłączanych gruntów z produkcji rolniczej, położonych w granicach administracyjnych miast, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że nie jest planowana zmiana przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w tym zakresie.
 Resort rolnictwa zabrał głos w sprawie interwencji samorządu rolniczego dotyczącej zwiększenia limitów krajowych pomocy de minimis oraz braku pomocy z puli de minimis za szkody w uprawach rolnych w 2019 r.
– Dobre relacje między wszystkimi ogniwami łańcucha, to warunek prawidłowej, rynkowej wyceny produktów, odzwierciedlającej faktyczne koszty produkcji i zapewniającej sprawiedliwy podział wartości dodanej i optymalny poziom inwestycji w całym sektorze rolno-żywnościowym – mówił podczas konferencji dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych minister Grzegorz Puda.
W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi dotyczącymi odmowy udostępnienia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczeń majątkowych resort wyjaśnia, że oświadczenia takie podlegają ochronie z mocy prawa.
Nie będzie zmian przepisów określających zasady przyznawania pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Resort rolnictwa nie zamierza wprowadzać zmian do przepisów, ustanawiając chorobę COVID-19 u norek jako chorobę zwalczaną z urzędu, umożliwiającą hodowcom zwierząt futerkowych uzyskanie odszkodowania. Zamiast tego, MRiRW proponuje hodowcom zaciąganie preferencyjnych kredytów.
1 stycznia 2022 r. do sieci szkół resortowych dołączy Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach z województwa łódzkiego. Szkoła ma długą tradycję kształcenia rolniczego, niedawno obchodziła 95-lecie swojego istnienia.
reklama
reklama

RSS Module