16.8°C

Jeszcze tylko przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947.
Aktualnie w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają dwa równoległe nabory wniosków: jeden dotyczący pomocy suszowej/covidowej, drugi pomocy covidowej. Przedstawiamy różnice w obu działaniach i przypominamy, że skorzystanie z jednego działania, nie wyklucza otrzymania pomocy także w drugim.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW na lata 2014–2020.
Termin składania wniosków na działanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” został wydłużony do 17 sierpnia 2020 r. - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Już jutro, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.
W terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW został wydłużony do 15 czerwca br. - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”. Sprawdź, kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie.
Przedstawiamy opublikowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 do końca 2021r. Zobacz na jakie działania i w jakich terminach będzie można ubiegać się o wsparcie.
W terminie od 30 września do 29 października 2019 roku będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module