23.2°C

partnerzy:

reklama
Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wyodrębniono środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia.
Ocieplenie klimatu objawia się częstszym występowaniem zjawisk ekstremalnych takich jak susze, co skutkuje pogorszeniem warunków wilgotno ościowych oraz silnych opadów lokalnych, i zmusza do zawrócenia szczególnej uwagi na znaczenie warunków wodnych dla rozwoju poszczególnych gatunków roślin uprawnych.
Pomagają w zarządzaniu hodowlą, kontrolą jakości czy nawadnianiem pól i upraw. W polskim rolnictwie jest bardzo duży potencjał zastosowania technologii z obszaru internetu rzeczy.

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama reklama

RSS Module