Ustawowego zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości przez byłych rolników, tj. emerytów i rencistów, którzy posiadają mniej niż 1 ha gruntów i zaprzestali wykonywania działalności rolniczej, chciał samorząd rolniczy. Ministerstwo Finansów nie widzi jednak podstaw do wprowadzenia takiej zmiany.
reklama reklama

Ogłoszenia

RSS Module