14.9°C

reklama
reklama
W ramach konsultacji publicznych wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw mogą zapoznać się i zgłosić swoje uwagi do projektu ustawy „O przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi”. Uwagi można zgłaszać do 5 marca 2021 r.
Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
Parlament Europejski opowiada się za zakazaniem nieuczciwych praktyk w handlu żywnością. To dla rolników poważne wsparcie – podaje „Rzeczpospolita”.
Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności były jednym z głównych tematów poniedziałkowego posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbyło się w Luksemburgu.
reklama

Ogłoszenia

RSS Module